Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2013-2014 για όλες τις ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ.

Στην Α’ Τάξη ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
 1. Προαχθέντες στην Β’ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.
 2. Προαχθέντες στη Β’τάξη του Α’κύκλου Τ.Ε.Ε.
 3. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΕΠΑ.Σ, Α’ή Β’κύκλου ΤΕΕ και των ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
 4. Προαχθέντες της Δ’τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου.
 5. Προαχθέντες στην Γ’τάξη Εσπερινού ΤΕΛ.
Στην Β’ Τάξη ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:
 • Προαχθέντες στη Β’τάξη ΕΠΑΣ, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου του Α’ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ στην ίδια ή συναφή ειδικότητα.
Δικαιολογητικά εγγραφής
 1. Για τις περιπτώσεις (α,β) Αποδεικτικό σπουδών το οποίο εκδίδεται από το σχολείο.Για την περίπτωση (γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.Για τις περιπτώσεις (δ,ε)Πιστοποιητικό σπουδών
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Μαθητή
 3. Μία (1) φωτογραφία
 4. Φωτοτυπία Ταυτότητας Κηδεμόνα
 5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως Δήμου (πρόσφατο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου