Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Ηλεκτροτεχνία Ι
Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
& Ηλεκτρολογικού Σχεδίου
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
& Οικιακών Συσκευών
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και Στοιχεία
Ηλεκτρονικής
Μηχανουργικές Εφαρμογές
4Θ+4Ε
3Θ+2Ε
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Συστήματα Αυτοματισμών
Επαγγελματικό Περιβαλλον του
Ηλεκτρολόγου
3Θ+3Ε
3Θ+6Ε
2Θ+5Ε

Με επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Π.Δ. 108 _ ΦΕΚ 141 Α΄ 12-11-2013.pdf