Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων


ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Ύδρευση - Αποχέτευση
Σχέδιο Ειδικότητας
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Θέρμανση
Θερμικές Εγκαταστάσεις
3Θ+6Ε
1Θ+4Ε
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών
Θερμάνσεων
Κατασκευή & Λειτουργία Εγκαταστάσεων
Κεντρικής Θέρμανσης
Συντήρηση & Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ
2Θ+6Ε
2Θ+8Ε


Μαθήματα Θερμοϋδραυλικών - Α΄ ΕΠΑ.Σ
PDFΕκτύπωσηE-mail
Μάθημα  (Ώρες / Εβδομάδα)
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής  (2Θ*)
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας  (2Θ)
Ύδρευση - Αποχέτευση  (2Θ)
Σχέδιο Ειδικότητας   (3Σ**)
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις   9(3Θ + 6Ε***)
Θέρμανση  (2Θ)
Θερμικές Εγκαταστάσεις  5(1Θ + 4Ε)

*Θ: Θεωρία
**Σ: Σχέδιο
***Ε: Εργαστήριο