Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων


ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Μηχανική - Αντοχή  Υλικών
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Συστήματα Αυτοκινήτου
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου
2Θ+4Ε
3Θ+4Ε
2Θ+3Ε
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Συγκολλήσεις
Τεχνολογία Αμαξωμάτων
Σχέδιο ειδικότητας
Βαφές Αμαξωμάτων
2Θ+4Ε
3Θ+6Ε
2Θ+3Ε